اصطلاحات و مبانی مالیات بر درآمد

1398-10-26 09:07:34 +03:30

آیا شما تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید و به دنبال کار هستید؟ یا اینکه از کار قبلی خود استعفا داده‌اید و قصد دارید برای اولین بار اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را ثبت کنید؟ هرکسی که درآمد دارد‌‌، ‌می‌تواند